MARONITISKA MISSIONEN I SVERIGE

Missionen startades år 2001, tack vare Biskopen Samir Mazloum (Patriarkalisk ställföreträdare och Apostolisk besökande för den Maronitiska kyrkan i Europa) som skickade en studentpräst då och då från Paris till Stockholm i första början.

Det var i februari 2001 och sedan från september 2002 tom februari 2003 som fader Paul Karam tog över den pastorala verksamheten för Stockholm och förorten. Efter den här perioden var fader Simon-Petrus Semaan tillsatt som en permanent präst för att fortsätta verksamheten i Stockholmsområdet. Fader Paul Karam var tillsatt att fortsätta sin verksamhet (från februari 2003 tom nu) i södra Sverige (Falkenberg, Göteborg & Borås).

Än så länge så finns det inte en riktig församling för Libaneserna; det är därför de ofta går till Katolska församlingar när det finns men mest till Protestanta församlingar eftersom dem representerar 85% av alla församlingar i Sverige.

Mässorna firas en gång i månaden i Stockholm. I södra Sverige, fader Paul Karam är närvarande minst en vecka varje månad plus alla religiösa helgerna firar mässorna och tar hand om Kristen undervisningen till barnen ungdomarna, besöker familjerna och försöker att lösa dem problemen som uppstår i den orientaliska kristna församlingen. Det är därför han tvingas stanna ibland 15 till 22 dagar.

Nu finns det en projekt som vi försöker att förverkliga, och som innebär att en permanent blir tillsatt till södra Sverige (Falkenberg, Göteborg, Borås och deras förorter), och på det sättet kan två Libanesiska församlingar, i den nära framtiden, bli grundade.

I Sverige finns det mer än 250 Kristna Libanesiska familjer i Stockholm, 80 i Borås, 140 i Göteborg och 100 i Falkenberg, där är de uppdelade i olika riter (Maroniter, Bysantiner, Ortodoxer, Syrianer,…). Dem firar allihopa den Maronitiska mässan som en stor familj.

I sitt sista besök till Europa i oktober 2003, har Patriarken Mar Nasrallah Boutros Sfeir för första gången i den Maronitiska kyrkohistoria besökt Sverige i 3 dagar (Stockholm, Falkenberg & Göteborg). Trots detta finns det fortfarande inte någon Libanesisk församling; men aktiviteter finns såsom Kristen undervisning, ungdomsmöte, familjbesök och hemvälsignelse, kyrkokör i olika orter, samt olika kyrkoaktiviteter under dem religiösa helgerna. Även en Kristen Libanesisk ungdomsförening (MOVE) har varit på besök och planerad och firad två speciella mässor i Falkenberg och Göteborg under marsmånaden 2004.

Fr.o.m. december 2004 fått Maronitiska församlingen Södra Sverige prästen Georges Nehmé. Därefter började regelbundna aktiviteter som man kan läsa om på denna hemsidan.

Vi hoppas att vår Frälsare Jesus Kristis ord kommer att växa bland alla troende.
Må den nya Sankt HARDINI vägleder oss alla till den Uppstånden Herren!