S:t Maroun
större bild

VAD ÄR DET MARONITISKA KYRKAN?

Denna kyrka fick sitt namn ” MARONIT” från ett ermithelgon som hette Maron. Vi vet inte när ha föddes, men han dog cirka 410. Den helge Maron levde ett asketiskt liv på berget ”CIRRO ” i Aframia , Syrien.

Hans helgade liv attraherade mycket folk, som efterfrågade hans råd och förböner. Många följde hans sätt att leva. Gud skänkte honom även gåvan att kunna göra under. Sedan han dött grundades ett kloster omkring 452, och uppkallades efter honom. Munkarna och folket som bodde runt omkring bekände sig till den katolska tron, så som den kom till uttryckfastllts vid kyrkomötet i Calcedon 451. De första maroniterna bodde i Syrien och Libanon. Efter den muslimska erövringen tog många som befann sig i Syrien sin tillflykt till Libanon, i synnerhet norra delen av landet.

Den maronitiska kyrkan kallas dock officiellt ”DEN SYRISK-ANTOKENSK-MAONITISKA KYRKAN” .Det var i Antiokia som de troende först kallades kristan ( Apg 11:26). I slutet av 600-talet blev den antiokenska patriarkstolen vakant till följd av den muslimska expansionen.

Maroniterna som redan utgjorde en egen kyrklig enhet samlades då och valde sin förste patriak ”JOHANNES MARON” .
Den nuvarande patriarken heter ” Mar Bechara Boutros Al-Rai ”. Den maronitiska kyrkan har alltid beffunit sig i gemenskap med Petri efterträdare i Rom . Det liturgiska språket är arameiska. Det språk som Jesus talade. Detta språk talades i Libanonoch i Syrien, mest känt idag under namnrt syrianska.

Den maronitiska liturgin är granska enkel på grund av att den har burits upp av munkar ock folket. som ofta var bönder.Liturgin reflekterar på det sättet folkets egen kultur.

Mer om Maroniterna på engelska