Vi är tacksamma för ditt frivilliga donation till missionens SEB konto

SEB

Clearingnummer 5231
Kontonummer  10 424 83