På arabiska بالعربية

Kära medlemmar i den maronitiska missionen i södra Sverige

Den maronitiska missionen utövar enligt den syrianiska orientaliska traditionen. Dess andliga och liturgiska tillhörighet är den maronitiska patriarken i Libanon men i Sverige är katolska biskopsämbetet i Stockholm den pastoral och administrativa referens för missionen.

Därmed har jag glädjen att informera Er om en del instruktioner, som vi inte är vana vid i Libanon men är ombedda i Sverige.

Dopp

Ett personbevis är den enda handlingen som krävs för det sakrament.

Föräldrar, faddrar och det döpta barnet registreras automatisk i den katolska kyrkan och därmed betalar de skatt enligt lokala regler.

Det döpta barnet registreras i den katolska församlingen i föräldrarnas bostadsort samt i den maronitiska missionens register.

Föräldrar samt faddrar bör kontakta prästen minst två veckor före dopet, för att tillsammans planera och undervisa dopet och boka kyrkan.

Föräldrar rekommenderas att registrera sitt barns dop i sin ursprungliga församling i Libanon efter att ha erhållit en dopattest från missionen.

Vigsel

Ett brudpar som vill gifta sig bör meddela prästen minst en månad innan bröllopet för att brudparet måste gå en obligatorisk förberedelsekurs hos prästen eller hos den svenska katolska församlingen i sin bostadsort enligt de kyrkliga reglerna. Under tiden gör de tillsammans med prästen i ordning alla handlingar som krävs för vigseln.

Prästen kan inte viga vigsel utan ett HINDERSPRÖVNINGSBEVIS från skatteverket och ett dopbevis med status Liber från församlingen där brudparet är döpta.

Vigseln registreras hos den svenska katolska kyrkan samt i den maronitiska missionens register.

Prästen skickar vigselbeviset omgående till skatteverket för registrering hos svenska myndigheterna.

Brudparet bör kontakta libanesiska ambassaden i Stockholm om äktenskapet önskas blir registrerat i Libanon.

 
Begravning

När någon avlider, besöker prästen den avlidne för bön, välsignelse och rökelse enligt våra orientaliska traditioner, därför ombedes de anhöriga att höra av sig till prästen.

De praktiska arrangemangen runt begravningen, bokning av kyrkan, grav plats tas om hand av begravningsbyrå.

En avgift tas för hyran av kyrkan om den avlidna inte betalat kyrkoskatt till den katolska kyrkan.

Begravnings gudstjänster sker enbart bara måndag till fredag.

Första kommunion

Barn som har fyllt nio år kan delta i första kommunionen, efter att ha deltagit i en förberedelsekurs med minst 80 % närvaro och avslutat kursen med ett prov.

Mögligheten finns för de barn som vill göra sin första kommunion i Libanon att göra det om de har fått intyg som styrker att de har deltagit i förberedelsekursen.

 
OBS!

Inga tider eller datum för dop, vigsel eller begravning bör bestämmas utan att man samordnar med prästen.

Prästen kan erbjuda kyrkliga tjänster till personer som inte är katolik om biskopen ger sitt samtycke och prästen i respektive församling godkänner det.

Ni ombedes följa dessa regler from det datum de publiceras på vara hemsida: www.maronitiskakyrkan.org

 
Gud välsigna ER!

Rektor för maronitiska missionen i södra Sverige
Fader Georges Nehme

 

Biskops godkänt