Archive for the ‘Ungdomar’ Category

Hej allihop! Nu var det ett bra tag sedan vi hade något på gång i församligen. Därför har vi ungdomar från den äldre delen av Em Al Nour arrangerat en Barbara fest som kommer att vara den 4 December 2010 kl. 18.00 i festlokalen vid Kortedala kyrka. Familjerna ombeds att ta med sig mat eller dessert och […]

Datum: den 6 mars 2010 Tid: 00:00 – 20:00 Plats: Katolska skolan Beskrivning Den 6 mars så inbjuder SUK – Väst alla ungdomar i regionen till en regionsdag i Göteborg med temat ”Ung katolik i Sverige”. Tanken är att vi ska lära känna varandra bättre och samtidigt få ut någonting om vår tro. Hela regionsdagen […]

12 februari 2010: Heden kl. 19:00 Tillbedjan och meditation. 06 mars 2010: Katolska kyrkan, hel dag, region dag, börjar kl. 12:00. Olika aktiviteter, mässa, lunch, fika och middag. En fest på kvällen. Pris 50 kr per person. 16-18 april Ljunkile, Konfirmations läger. Mer info senare. Kontaktperson: Therese.

Och nu kan du hålla dig uppdaterad av våra nyheter direkt från maronitiskakyrkan.org eller från ditt Facebook konto. Vi har 2 grupper, en för nyheterna på hemsidan och en för ungdomarnas nyheter. Du får gärna gå med båda grupper.